فرم تماس

در تماس بودن

در هر زمانی که مایلید با استفاده از سیستم چت Live Chat در وب سایت ما یا یکی از برنامه های پیام رسانی فوری زیر صحبت کنید، با ما تماس بگیرید.

لطفا منتظر پاسخ باشید. (پشتیبانی ۲۴/۷!)
سوالات تلفن عمومی:  ۰۹۱۳۵۰۹۱۳۷۴

آدرس شرکت

تهران – خیابان استاد معین – خیابان طوس – کوچه پازوکی – بن بست مهناد – بلوک ۹ – واحد ۵

ایمیل پشتیبانی: Zynq.ir@gmail.com

ایمیل مدیریت: Zynq.ir@gmail.com

وب سایت: www.Zynq.ir